Tarieven

 

Het ereloon wordt in principe begroot aan de hand van een vast uurtarief.

Forfaitaire ereloonafspraken bij overheidsopdrachten of invorderingen zijn mogelijk.   

Wanneer met een uurtarief wordt gewerkt, bedraagt dit een voorafgaand afgesproken tarief tussen de €100 en de €135 afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, en de urgentie om het dossier te behandelen.

De administratieve en dossierkosten bestaan uit de kost voor de aanleg van een nieuw dossier (€50), dactylografie, afdruk en kopiekosten en verplaatsingen, zomede de vooruit te betalen gerechtskosten (kosten van gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, vertaalkosten, kosten van derden) worden afzonderlijk begroot.

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten btw-plichtig geworden. Bij het ereloon komt 21% btw.